Racing regulations

Regelverket som finns för det vi sysslar med finns på

fungerer inte för tillfället

www.moppeisracing.se/?page_id=9 

Tävlingsbeskrivning:

Team:
- I varje team ingår två förare som kör ett fordon. Det är tillåtet att ha extraförare mot att 
  startavgift erläggs för varje förare. Extraförare kan anmälas fram till första start.
- Det är tillåtet med reservfordon.
- Det som är anmält är anmält och det är inte tillåtet att låna fordon eller ta in nya
  förare under race.
 
Körning:
- Grundserier körs i två omgångar för kvalificering till B respektive A-final.
- I varje serie kör 4-6 team (max 6).
- Varje team kör två serier.
- Varje serie är indelad i fyra/fem heat.
- I varje heat körs fem varv medurs, förarbyte genomförs och sedan fem varv moturs.
- Om teamet endast består av 1 förare skall denna utföra alternativ körning som
  ersätter förarbytet. 
- Varje förare ska köra en gång på alternativspåret under något av de fem varven.
- Vid konstaterad tjuvstart får teamet starta en längd bakom övriga samt felvänd
  i åkriktningen.
- Lagen startar med tidigare placerings startnummer 1-6 samt 7-12 eller lottas till
  första omgången grundserier och omfördelas till nästa med udda och jämna.
OBS! Anpassning av genomförandet kan förekomma beroende på antalet deltagande team

Kvalificering:
- I varje heat får ettan tre poäng, tvåan får två poäng, trean får ett poäng och
   lägre placeringar ger noll poäng.
- En bonuspoäng tillfaller det team som kommer först in till förarbyte.
- De fyra team som har mest poäng från grundserierna direktkvalificeras
   till A-final, de två team som har mest poäng i B-finalen går vidare till A-final.
- Finalerna körs om sex heat.


Fordon:

Chassi:
- Mopedmotorutrustade fordon med två hjul, skärmar, fungerande lysen fram och bak, kedjeskydd.
- Minst en fungerande frambroms måste finnas. Bromsen får endast verka på hjulen.
- Inga skidor, skenor eller medar får förekomma.
- Dubbade framdäck får användas. Dubb skall ha minimum en diameter/tvärsnitt på 2.5 mm. 
  Dubb får ha ett maximalt utstick på 7 mm från däcket. Spetsen på dubben får ej vara vass 
  och avklippta dubb måste avgradas.
- Framskärmen måste vara stadig och täcka framhjulet ner till 20 cm från plant golv.
- Bakdäcket får enbart dubbas med typen BEST GRIP 1100, 15 st dubbar på en läng
  av 29,5cm av rullomkretsen.

Motor:
- Som mopedmotor räknas alla mopedmotorer som är godkända i Sverige.
- FRI TRIMNING ! Motorerna får modifieras hur mycket som helst så länge block och vevaxel 
  kommer från en moped. Ordinarie slagläng på vald mopedmotor måste bibehållas.
- Väl fungerande ljuddämpare måste användas.Övrigt:


- Fordonen skall inför varje heat återställas i sådant skick att de kan passera en besiktning 
  enligt gällande reglemente.

Säkerhet:

- Alla förare måste bära heltäckande skyddsutrustning för att minimera skaderisken.
- Dubbade skor får ej användas.
- Målområdet ska vara avspärrat med snitslar.
- Säkerhet ska sättas i första hand vid läggning av bana, hänsyn skall också tas till
  publikens och grillarnas placering
- ALLA KÖR PÅ EGET ANSVAR!

Prispengar:
- Startavgiften betalas i samband med racemötet på tävlingsdagen.
  Den är 150 kr/förare, dvs. 300 kr/team

Tävlingsledning:
- Samtliga aktiva förare ingår i tävlingsledningen.
- Alla är lika ytterst oansvariga.
- Ingen kan ensam hållas ansvarig för evenemanget

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)